19. 8. 2022.

Kako nadograditi Debian (Bullseye - Bookworm)?

 Razvojni ciklus za Debian nalazi se u drugoj polovini, pa malo napredniji korisnici mogu razmisliti o nadogradnji na aktuelnu razvojnu verziju, sa kodnim imenom Bookworm. Kao napomena, pojedini paketi u ovom trenutku se nalaze još uvek u unstable riznici, tako da korisnici mogu naknadno preuzeti paket koji nedostaje i izvršiti instalaciju. Da bi se zadatak izvršio, potrebno je sadašnje stabilne riznice zameniti sa onim koji važe za trenutnu testing verziju, a to treba uraditi preko tekst editora. 

Kao root, otvorite fajl na putanji:
/etc/apt/sources.list

To može da se sprovede i iz terminala:
su -
nano /etc/apt/sources.list

Riznice za Bullseye:
deb http://http.us.debian.org/debian/ bullseye main contrib non-free
deb-src http://http.us.debian.org/debian/ bullseye main contrib non-free

deb http://security.debian.org/ bullseye/updates main contrib non-free
deb-src http://security.debian.org/ bullseye/updates main contrib non-free

Treba zameniti riznicama za Bookworm:
deb http://http.us.debian.org/debian/ bookworm main contrib non-free non-free-firmware
deb-src http://http.us.debian.org/debian/ bookworm main contrib non-free non-free-firmware

deb http://security.debian.org/ bookworm/updates main contrib non-free non-free-firmware
deb-src http://security.debian.org/ bookworm/updates main contrib non-free non-free-firmware

Onda slede komande:
apt update 
apt dist-upgrade

Ako se pojavi nekakva manja greška, uraditi:
apt-get -f install
Onda ponovo komanda:
apt dist-upgrade

Posle toga, sve bi trebalo da radi dobro.