Debian paketi


Uvodne napomene

Svi paketi uključeni u službenu Debian distribuciju su slobodni prema Debian smernicama slobodnog softvera. To osigurava slobodno korišćenje i redistribuciju paketa i njihovog potpunog izvornog koda. Službena Debian distribucija je ono što se nalazi u main sekciji Debian arhive.
Kao uslugu korisnicima, takođe pružamo pakete u odvojenim sekcijama koje se ne mogu uključiti u main distribuciju ili zbog ograničavajućih licenci ili zbog zakonskih problema. Te sekcije su:

Contrib
Pakete u ovom delu je vlasnik autorskih prava slobodno licencirao, ali oni zavise o drugim programima koji nisu slobodni.
Non-Free
Paketi u ovom delu imaju neki problematičan uslov licence koji ograničava korišćenje ili redistribuciju programa.
Primetite kako se isti paketi mogu pojaviti u više distribucija, ali s različitim brojevima verzija.

Pregled popisa paketa

Pregled paketa u stable distribuciji
Ovo je poslednje službeno izdanje Debian distribucije. Ovo je stabilan i dobro istestiran softver, koji se menja samo ako se uključuju bitne ispravke u vezi sigurnosti ili iskoristivosti.
Pogledajte stranice stabilnog izdanja za više informacija.
Pregled paketa u testing distribuciji
Ovo područje sadrži pakete koji se nameravaju uključiti u sledeću stabilnu (stable) distribuciju. Postoje striktni kriterijumi koje paket u unstableu (vidi ispod) mora zadovoljiti pre nego se sme dodati u testing. Pripazite na to da testing ne dobija ažurne sigurnosne nadogradnje od tima za sigurnost.
Pogledajte stranice testing distribucije za više informacija.
Pregled paketa u unstable distribuciji
Ovo područje sadrži najnovije pakete u Debianu. Jednom kada paket zadovolji naše zahteve za stabilnošću i kvalitetom pakovanja, biće uključen u testing. Unstable, takodje, nije podržan od tima za sigurnost.
Paketi u unstable su najmanje isprobani i mogli bi imati probleme dovoljno opasne da utiču na stabilnost vašeg sistema. Samo iskusni korisnici bi trebali razmotriti korišćenje ove distribucije.
Pogledajte stranice unstable distribucije za više informacija.

Pretraživanje imenika paketa

   
Pretraživanje u:        
 
   

Pretraživanje sadržaja paketa

Ovaj pretraživački uređaj vam omogućuje pretragu sadržaja Debian distribucija za nekim datotekama (ili samo delovima njihovih imena) koje su deo paketa. Možete dobiti i potpuni popis datoteka u datom paketu. 
      
Prikaži: