Debianov društveni ugovor


Verzija 1.1 ratifikovana 26. aprila 2004. Nastavlja Verziju 1.0 ratifikovanu 5. jula 1997.
Debian, proizvođači sistema Debian, su stvorili Debianov društveni ugovor. Debianove smernice slobodnog softvera, u početku oblikovane kao skup obaveza koje ćemo sami poštovati, je zajednica slobodnog softvera usvojila kao osnovu za Open Source Definition.

Društveni ugovor sa Zajednicom slobodnog softvera

 1. Debian će ostati 100% slobodan
  Smernice koje koristimo za određivanje je li neki rad slobodan navodimo u dokumentu nazvanom The Debian Free Software Guidelines ili Debianove smernice slobodnog softvera. Obećavamo da će Debian sistem i sve njegove komponente biti slobodni prema tim smernicama. Podržavaćemo ljude koji razvijaju ili koriste i slobodne i neslobodne stvari na Debianu. Nikad nećemo sistem učiniti takvim da zahteva upotrebu neke neslobodne komponente.
 2. Vraćanje zajednici slobodnog softvera
  Kada budemo pisali nove delove Debian sistema, licenciraćemo ih na način konzistentan sa Debianovim smernicama slobodnog softvera. Napravićemo najbolji sistem koji možemo, kako bi se slobodna dela široko distribuirala i koristila. Komuniciraćemo stvari kao što su rešenja grešaka, poboljšanja i zahteve korisnika uzvodnim autorima programa uključenih u naš sistem.
 3. Nećemo skrivati probleme
  Držaćemo svoju celu bazu podataka s izveštajima o greškama stalno otvorenu za pregled javnosti. Izveštaji koje korisnici  ispune odmah će postati vidljivi drugima.
 4. Naši prioriteti su naši korisnici i slobodan softver
  Vodićemo se potrebama naših korisnika i zajednice slobodnog softvera. U našim prioritetima njihove ćemo interese stavljati na prvo mjesto. Podržavaćemo potrebe naših korisnika za radom u mnogim različitim vrstama računarskih okruženja. Nećemo prigovarati komercijalnom softveru namenjenom radu na Debian sistemima, nećemo pokušavati naplaćivati naknadu od ljudi koji stvaraju ili koriste takva dela. Dopustićemo drugima stvaranje distribucija koje sadrže i Debian druga dela, bez ikakve naplate s naše strane. Kako bismo podržali ove ciljeve, nudićemo integrisani sistem 100% slobodnog softvera visokog kvaliteta, bez zakonskih ograničenja koja bi spečila takve vrste korićenja sistema.
 5. Programi koji ne zadovoljavaju naše standarde slobodnog softvera
  Shvatamo da je nekima od naših korisnika potrebno korišćenje programa koji ne poštuju Debianove smernice slobodnog softvera. Za takve stvari smo u našoj arhivi napravili područja zvana contrib i non-free. Paketi u tim područjima nisu deo Debian sistema, iako su podešeni za korišćenje s Debianom. Ohrabrujemo proizvođače CD-a u čitanju licenci paketa iz tih područja kako bi odlučili mogu li na svojim CD-ima distribuirati taj softver. Dakle, premda neslobodni radovi nisu deo Debiana, podržavamo njihovo korišćenje i pružamo infrastrukturu za neslobodne pakete (kao što su naš sistem praćenja bagova i mejling liste).

Debianove smernice slobodnog softvera (DFSG)

 1. Slobodna redistribucija
  Licenca dela Debiana ne sme ograničavati bilo koju stranku u prodaji ili poklanjanju softvera kao dela zbirne softverske distribucije koja sadrži programe iz nekoliko različitih izvora. Licenca ne sme zahtevati tantijeme ili drugu naplatu za takvu prodaju.
 2. Izvorni kod
  Program mora sadržavati izvorni kod i mora dopuštati distribuciju u izvornom kodu kao i kompajliranom obliku.
 3. Izvedena dela
  Licenca mora dopuštati promene i izvedena djela, i mora dopuštati njihovu distribuciju pod istovetnim uslovima licence izvornog programa.
 4. Celovitost autorovog izvornog koda
  Licenca može ograničavati distribuciju izvornog koda u promenjenom obliku samo ako licenca dopušta distribuciju datoteka i zakrpa zajedno s izvornim kodom u svrhu menjanja programa pri izgradnji. Licenca mora direktno dozvoliti distribuciju softvera izgrađenog iz promenjenog izvornog koda. Licenca sme od izvedenih dela zahtevati da nose ime ili broj verzije različite od izvornog programa. (Ovo je kompromis. Debian grupa ohrabruje sve autore u neograničavanju menjanja svih datoteka, bile one izvorne ili izvršne.)
 5. Nikakva diskriminacija protiv osoba ili grupa
  Licenca ne sme diskriminisati protiv nijedne osobe ili grupe osoba.
 6. Nikakva diskriminacija protiv polja primene
  Licenca ne sme nikoga ograničavati u korišćenju programa u određenom polju primene. Na primer, ne sme zabranjivati korišćenje programa u preduzeću ili za genetička istraživanja.
 7. Distribucija licence
  Prava vezana za program moraju vredeti za sve kojima je program distribuiran bez potrebe za dobijanjem dodatne licence za te stranke.
 8. Licenca ne sme biti posebna za Debian
  Prava vezana za program ne smeju zavisiti o tome je li program deo Debian sistema. Ako se program izvuče iz Debiana i koristi ili distribuira bez Debiana, ali inače pod uslovima licence programa, sve stranke kojima je program redistribuiran moraju imati ista prava kao ona garantovana zajednički s Debian sistemom.
 9. Licence ne smeju zagađivati druge programe
  Licenca ne sme ograničavati druge programe koji se distribuiraju zajedno s licenciranim softverom. Na primer, licenca ne sme zahtevati da svi ostali programi distribuirani na istom mediju budu slobodan softver.
 10. Primeri licenci
  GPLBSD i Artistic licence su primeri licenci koje smatramo slobodnima.
Koncept izražavanja našeg društvenog ugovora sa zajednicom slobodnog softvera je predložio Ean Schuessler. Ovaj dokument je skicirao Bruce Perens, drugi programeri Debiana su ga nadopunili tokom jednomesečne e-mail konferencije u junu 1997., i prihvatili kao javno izraženo načelo Debian Projekta.
Bruce Perens je posle iz Debianovih smernica slobodnog softvera uklonio tekst specifičan za Debian kako bi napravio The Open Source Definition.
Na temelju ovog dokumenta organizacije mogu izvoditi i izgrađivati druge dokumente. Ako to učinite, zahvalite Debian projektu.