18.05.2018.

Preuzimanje YouTube fajlova preko terminala

Uz pomoć YouTube-dl alatke moguće je jednostavno preuzimati audio/video fajlove sa najpoznatijih servisa kao što su YouTube, Dalmotion, Google Video, Photobucket, Instagram, Facebok, Metacafe, Yahoo itd. Preduslov je da imate instaliran paket youtube-dl koga ćete lako pribaviti na svim poznatijim distribucijama, uz pomoć upravnika paketa koji koristite. Pošto ste izvršili instalaciju, pokrenitte terminal i unesite komandu sa određenim video linkom sa odabranog servisa. Kao primer:

youtube-dl https://www.youtube.com/watch?v=oq_R27IYa0w

Navedena komanda će preuzeti video fajl sa maksimalnom rezolucijom koja je ponuđena. Ako želite da vidite koji su formati i veličine dostupni za preuzimanje, unesite naredbu:

youtube-dl -F https://www.youtube.com/watch?v=oq_R27IYa0w

Pojaviće se sličan izlaz:

[info] Available formats for oq_R27IYa0w:
format code  extension  resolution note
139          m4a        audio only DASH audio   50k , m4a_dash container, mp4a.40.5@ 48k (22050Hz)
140          m4a        audio only DASH audio  129k , m4a_dash container, mp4a.40.2@128k (44100Hz)
160          mp4        256x144    DASH video  108k , avc1.4d400b, 10fps, video only
133          mp4        426x240    DASH video  242k , avc1.4d400c, 10fps, video only
134          mp4        640x360    DASH video  284k , avc1.4d4016, 10fps, video only
135          mp4        854x480    DASH video 1155k , avc1.4d4014, 10fps, video only
136          mp4        1280x720   DASH video 2310k , avc1.4d4016, 10fps, video only
137          mp4        1920x1080  DASH video 2365k , avc1.640028, 10fps, video only
17           3gp        176x144    small , mp4v.20.3, mp4a.40.2@ 24k
36           3gp        320x180    small , mp4v.20.3, mp4a.40.2
43           webm       640x360    medium , vp8.0, vorbis@128k
18           mp4        640x360    medium , avc1.42001E, mp4a.40.2@ 96k
22           mp4        1280x720   hd720 , avc1.64001F, mp4a.40.2@192k (best)

Ako vam za preuzimanje odgovara opcija pod oznakom 22, naredba glasi:

youtube-dl -f 22 https://www.youtube.com/watch?v=oq_R27IYa0w

Ako želite da preuzmete samo zvučni deo istog fajla, unesite u terminal:

youtube-dl -x https://www.youtube.com/watch?v=oq_R27IYa0w

Korisnici mogu vršiti i preuzimanje više video fajlova, a za to je potrebno kreirati tekstualni fajl u koji treba uneti pojedinačne linkove. Naredba glasi:

youtube-dl -a putanja/do/youtube_links.txt


13.05.2018.

Firefox 60.0esr na Debian StretchAko imate na vašem računaru instaliran stabilni Debian 9, sa kodnim imenom Stretch, a želite da aktivirate najnoviju verziju veb pregledača Firefox, sledi kratko uputstvo sa postupkom instalacije.

Za početak preuzmite .deb paket sa odgovarajućom arhitekturom.

U vašoj listi sa izvorom softvera izmenite privremeno osnovnu liniju za stabilni Debian tako što treba reč stretch zameniti sa unstable. 

deb http://http.us.debian.org/debian/ stretch non-free contrib main

Sačuvajte dokument, aktivirajte terminal i osvežite softver sa komandom: apt update

Sada treba instalirati ranije preuzeti .deb paket, sa naredbom:

apt install /putanja/do/paketa/firefox.deb

Navedena komanda će istovremeno izvršiti instalaciju i svih potrebnih zavisnosti iz trenutno aktivirane unstable riznice.

Kada se proces završi, ne zaboravite da listu izvora vratite u prvobitno stanje sa odgovarajućom linijom za stabilno izdanje.

U novom izdanju dostupna je dugo očekivana opcija za isključenje naslovne trake (Title Bar), a do nje se stiže stavkom Customize i uklanjanjem oznake koja se nalazi u donjem, levom uglu.


05.05.2018.

Instalacija Oracle Java na Debian StretchAko želite da instalirate aktuelni softver Oracle Java na vaš Debian Stretch, možete to uraditi dodavanjem PPA riznice preko vašeg menadžera paketa ili preko par komandi u terminalu. Kao napomena, ova riznica ne sadrži Java fajlove, već samo instaler koji će automatski uraditi zadati posao na isti način kao kada se instalira flash priključak. Postupak počinje dodavanjem linije u listu riznica:

deb http://ppa.launchpad.net/webupd8team/java/ubuntu bionic main 

Sledećom komandom osvežiti izvore softvera:

apt update

Izvršiti dodavanje ključa:

apt-key adv --keyserver keyserver.ubuntu.com --recv-keys C2518248EEA14886

Dovršiti instalaciju naredbom i prihvatiti Oracle licencu:

apt-get install oracle-java8-installer

Da bi videli tačno koju ste verziju instalirali, unesite komandu:

java -version

Trebalo bi da vidite sličan izlaz:

java version "1.8.0_131"
Java(TM) SE Runtime Environment (build 1.8.0_131-b11)
Java HotSpot(TM) 64-Bit Server VM (build 25.131-b11, mixed mode)