25. 5. 2018.

Xara Xtreme


Сада представљамо још један програм исте намене као Inkscape – Xara Xtreme, то јест XaralxXara Xtremeза GNU/Linux. Xaralx је open source програм за векторску графику. Овај програм има и старијег брата: Xara-у са затвореним кодом. Ове верзије су скоро исте али је lx верзија осиромашена за велики број функција (закључане су) којe има њен „неслободни“ брат. Закључана је функција прављења 2D анимација, нема све 3D алате, нису све галерије откључане (fill, text, name), нема алата за обраду растерских слика, табови за обраду више слика у једној сесији су, такође, закључани.


Изворна Xara датотека је XAR у обе верзије. Насупрот Inkscape-у, који користи само формате отвореног кода, Xaralx због свог порекла, нема проблем да извози готове цртеже, не само у формате слободног кода него и у формате затвореног кода као што су JPEGTIFFBMP или векторски формат AI. Ово одступање од FLOSS филозофије може да буде и плус за овај програм јер дизајнерима даје више могућности да се снађу у свету у којем, још увек, доминирају програми затвореног кода, нарочито у професионалној употреби.
         


Увоз и извоз у SVG је доступан само ако додате SVG plugin – xaralx-svg.
И са SVG додатком, повезивање са Inkscape-ом није уопште лако. Првенствено, јер је SVG у Inkscape-у прилагођен (Inkscape SVG). Самим тим, Xaralx неће видети све елементе а и када извезете Ваш Xarlax цртеж у SVG, изгубићете неке специјалне елементе који су специфични за овај програм. То не значи да је немогуће да нацртате нешто у једном а дорадите у другом програму али, ипак је препорука један цртеж радити само у једном програму.

Алати за цртање су скоро исти као на „затвореном брату“ и мало подсећају на алате у CoelDraw-у. Корисници који су навикнути на филозофију цртања у CorelDraw-у ће се лако привикнути на Xaralx. Са друге стране, због потпуно другачије филозофије, корисници Inkscape-а ће се теже прилагодити Xaralx и стално ће имати утисак да им нешто недостаје.
Ово је само почетни утисак. Xaralx је и поред смањења могућности у односу на „затвореног брата“ добар и употребљив програм.
Иако је Xaralx, као и Inkscape, само програм за 2D векторску графику, поседује алате који олакшавају цртање у перспективи која даје утисак треће димензије. Резултати могу да буду толико добри, да неупућени могу да помисле да се ради о озбиљном и квалитетном 3D програму.

18. 5. 2018.

Preuzimanje YouTube fajlova preko terminala

Uz pomoć YouTube-dl alatke moguće je jednostavno preuzimati audio/video fajlove sa najpoznatijih servisa kao što su YouTube, Dalmotion, Google Video, Photobucket, Instagram, Facebok, Metacafe, Yahoo itd. Preduslov je da imate instaliran paket youtube-dl koga ćete lako pribaviti na svim poznatijim distribucijama, uz pomoć upravnika paketa koji koristite. Pošto ste izvršili instalaciju, pokrenitte terminal i unesite komandu sa određenim video linkom sa odabranog servisa. Kao primer:

youtube-dl https://www.youtube.com/watch?v=oq_R27IYa0w

Navedena komanda će preuzeti video fajl sa maksimalnom rezolucijom koja je ponuđena. Ako želite da vidite koji su formati i veličine dostupni za preuzimanje, unesite naredbu:

youtube-dl -F https://www.youtube.com/watch?v=oq_R27IYa0w

Pojaviće se sličan izlaz:

[info] Available formats for oq_R27IYa0w:
format code  extension  resolution note
139          m4a        audio only DASH audio   50k , m4a_dash container, mp4a.40.5@ 48k (22050Hz)
140          m4a        audio only DASH audio  129k , m4a_dash container, mp4a.40.2@128k (44100Hz)
160          mp4        256x144    DASH video  108k , avc1.4d400b, 10fps, video only
133          mp4        426x240    DASH video  242k , avc1.4d400c, 10fps, video only
134          mp4        640x360    DASH video  284k , avc1.4d4016, 10fps, video only
135          mp4        854x480    DASH video 1155k , avc1.4d4014, 10fps, video only
136          mp4        1280x720   DASH video 2310k , avc1.4d4016, 10fps, video only
137          mp4        1920x1080  DASH video 2365k , avc1.640028, 10fps, video only
17           3gp        176x144    small , mp4v.20.3, mp4a.40.2@ 24k
36           3gp        320x180    small , mp4v.20.3, mp4a.40.2
43           webm       640x360    medium , vp8.0, vorbis@128k
18           mp4        640x360    medium , avc1.42001E, mp4a.40.2@ 96k
22           mp4        1280x720   hd720 , avc1.64001F, mp4a.40.2@192k (best)

Ako vam za preuzimanje odgovara opcija pod oznakom 22, naredba glasi:

youtube-dl -f 22 https://www.youtube.com/watch?v=oq_R27IYa0w

Ako želite da preuzmete samo zvučni deo istog fajla, unesite u terminal:

youtube-dl -x https://www.youtube.com/watch?v=oq_R27IYa0w

Korisnici mogu vršiti i preuzimanje više video fajlova, a za to je potrebno kreirati tekstualni fajl u koji treba uneti pojedinačne linkove. Naredba glasi:

youtube-dl -a putanja/do/youtube_links.txt


5. 5. 2018.

Instalacija Oracle Java na Debian StretchAko želite da instalirate aktuelni softver Oracle Java na vaš Debian Stretch, možete to uraditi dodavanjem PPA riznice preko vašeg menadžera paketa ili preko par komandi u terminalu. Kao napomena, ova riznica ne sadrži Java fajlove, već samo instaler koji će automatski uraditi zadati posao na isti način kao kada se instalira flash priključak. Postupak počinje dodavanjem linije u listu riznica:

deb http://ppa.launchpad.net/webupd8team/java/ubuntu bionic main 

Sledećom komandom osvežiti izvore softvera:

apt update

Izvršiti dodavanje ključa:

apt-key adv --keyserver keyserver.ubuntu.com --recv-keys C2518248EEA14886

Dovršiti instalaciju naredbom i prihvatiti Oracle licencu:

apt-get install oracle-java8-installer

Da bi videli tačno koju ste verziju instalirali, unesite komandu:

java -version

Trebalo bi da vidite sličan izlaz:

java version "1.8.0_131"
Java(TM) SE Runtime Environment (build 1.8.0_131-b11)
Java HotSpot(TM) 64-Bit Server VM (build 25.131-b11, mixed mode)
1. 5. 2018.

Како спаковати сопствени .deb пакет


На једноставном примеру биће приказано образовање сопственог .deb пакета. Рецимо да сте направили пакет икона прилагођен вашим потребама и сада желите да га  спакујете у .deb формат, да би био лако доступан за инсталирање на бројним дистрибуцијама. Поступак који следи је исти за случај да желите да преправите нечији већ постојећи пакет и искористите благодети које нам пружа слободни софтвер.

У вашем домаћем фолдеру креирајте нови под именом нпр. abcd-icon-theme_1.0.0_all. За случај да пакет припремате за 64-битну архитектуру, уместо наставка _all, стајало би _amd64, а за 32-битну архитектуру _i386. Сада у том фолдеру креирајте два нова, под именима: DEBIAN и usr. У Фасцикли usr креирајте нову под именом share, а у њој две нове под именима doc и icons. У icons стављате фолдер који ће носити име вашег пакета са иконама, у овом случају: Abcd. У фолдеру doc направите нови фолдер под именом abcd-icon-theme, а он треба да садржи два текстуална документа: changelog и copyright. За пробу, ова два фајла могу остати празна, а њихови називи говоре о томе шта би требало да садрже.

Враћамо се фолдеру DEBIAN у коме је потребно креирати текстуални фајл под именом control. Oн треба да садржи податке који ће бити видљиви преко пакет менаџера или одговарајуће команде. У нашем случају, овај текстуални фајл би могао да изгледа овако:

Package: abcd-icon-theme
Version: 1.0.0
Architecture: all
Maintainer: Srećko_Šojić <s_sojic@mail.com>
Installed-Size: 22410
Depends: dpkg
Section: gnome
Priority: optional
Description: Icon theme 

Фасцикла DEBIAN треба да садржи и фајл контролне суме, а до њега ћемо доћи употребом терминала. Потребно је "ући" у фолдер са командом: cd /home/vašuser/abcd-icon-theme_1.0.0_all/ и онда извршити образовање контролног фајла са наредбом:
find . -type f ! -regex '.*.hg.*' ! -regex '.*?debian-binary.*' ! -regex '.*?DEBIAN.*' -printf '%P ' | xargs md5sum > DEBIAN/md5sums
Пошто смо завршили са формирање свих потребних фајлова, остаје нам да креирамо наш .deb пакет.  У терминалу се вратите у домаћи фолдер и унесите команду:
dpkg-deb --build abcd-icon-theme_1.0.0_all
То би било све, добијени пакет можете инсталирати командом: dpkg -i /putanja/do/abcd-icon-theme_1.0.0_all.deb.