24. 11. 2022.

Čišćenje sistemskog dnevnika

 


Na bilo kom sistemu, zabeleške sistemskog dnevnika će se vremenom nagomilati i početi da zauzimaju znatnu količinu prostora na tvrdom disku. Systemd te log fajlove skladišti na putanji /var/log/journal, a da bi se očistili koristi se systemctl naredba.

Kao primer, komandom koja sledi možemo proveriti trenutno stanje (root):

$ du -hs /var/log/journal/
4.3G	/var/log/journal/
Sledećom naredbom obrisaćemo sistemske dnevnike starije od npr. 5 dana:

$ journalctl --vacuum-time=5d
...
Vacuuming done, freed 3.9G of archived journals on disk
Postoji opcija da se ograničenje veličine odnosi na zauzeti prostor na hard disku. Primer će pokazati gornji nivo zauzetosti sa veličinom od 2 GB. Preko toga, najstariji log fajlovi će biti brisani.
$ journalctl --vacuum-size=2G
...
Vacuuming done, freed 720.0M of archived journals on disk.