12. 7. 2013.

DPL - mesečni izveštaj za junOvo je kratak sažetak izveštaja koji je objavio Lucas Nussbaum, aktuelni vođa projekta. Kao najvažnije za mesec jun, može da se izdvoji sledeće:

  • Stanje sa novim paketima na čekanju
  • Potrebna pomoć za Debian revizore
  • Novi članovi u trademark timu; registracija logoa
  • Ažuriranja delegacija
  • Debian je pristupio Network Time Foundation
  • Problemi sa debian-multimedia sajtom
  • Aktiva i tekuće transakcije
  • Sastanci DPL pomoćnika

O svemu detaljnije: