11. 9. 2015.

Kako da: Ispravna ikona za .iso fajl
Ako koristite Debian Jessie sa KDE grafičkim okruženjem, možda ste primetili da se fajlovi sa .iso ekstenzijom prikazuju sa ikonama tekstualnog dokumenta. Greška je već prijavljena, a odnosi se na prikaz u Dolphin menadžeru fajlova. Da ne bi čekali uzvodnu ispravku, evo kako možete prikaz .iso fajlova dovesti u regularno stanje.

Ulogujte se kao root, pronađite i otvorite fajl na putanji: /usr/share/mime/packages/freedesktop.org.xml
Kada otvorite fajl, preko tekst editora, kliknite na Ctrl+F da bi pretragom pronašli sledeći deo:

<sub-class-of type="application/x-raw-disk-image"/>
<alias type="application/x-iso9660-image"/>
<glob pattern="*.iso"/>
<glob pattern="*.iso9660"/>
</mime-type>

Napravite izmenu u trećem redu da izgleda ovako:

<sub-class-of type="application/x-raw-disk-image"/>
<alias type="application/x-iso9660-image"/>
<glob weight="80" pattern="*.iso"/>
<glob pattern="*.iso9660"/>
</mime-type> 

Sačuvajte dokument i kao root unesite u terminal:

update-mime-database /usr/share/mime

Ponovo pokrenite računar.