21. 12. 2015.

Iceweasel bez naslovne trake (Openbox)

Ako koristite Openbox, a provodite vreme gledajući u nešto što bi se moglo nazvati manjim ekranom, evo načina kako bi mogli dobiti malo prostora. U upotrebi vam je Iceweasel ili Firefox pregledač, a biće opisan postupak za uklanjanje njegove naslovne trake (title bar).

Potrebno je da preuzmete fajl i da ga ubacite u folder na putanji: /.mozilla/firefox/xyxyxyxy.default/extensions/
Radi se o ekstenziji koja će vam omogućiti da koristite dugmiće za minimizaciju, maksimizaciju i zatvaranje prozora. Kao što se vidi na prvoj slici, potrebno je dugmiće ubaciti na traku alata. Tu se, kao četvrto, nalazi i dugme koje će služiti za prevlačenje prozora.


Da bi isključili naslovnu traku, potrebno je podići aplikaciju OBApps i izvšiti podešavanje kao što je prikazano na drugoj slici. Posle toga, zatvorite OBApps i ponovo pokrenite Iceweasel. Ako koristite Serbian Openbox, putanja je Postavke - Openbox - Podešavanje aplikacija. Na sledećoj slici može da se vidi konačan rezultat.