1. 9. 2017.

Kako instalirati VirtualBox na Debian 9?
VirtualBox je softver otvorenog koda namenjen za virtualizaciju i može se pokrenuti na operativnim sistemima Linux, Mac, Windows i Solaris. Pošto se paket ne nalazi u zvaničnim Debian riznicama, biće opisan postupak instalacije na aktuelnom izdanju, sa kodnom oznakom Stretch.

Kao root, kreirajte tekstualni fajl, na putanji: /etc/apt/sources.list.d/virtualbox.list

U fajl upišite odgovarajuću riznicu:

deb http://download.virtualbox.org/virtualbox/debian stretch contrib

Komandom pribavite GPG ključ od riznice:

wget -q https://www.virtualbox.org/download/oracle_vbox_2016.asc -O- | apt-key add -

Ažurirajte riznicu sa:

apt update

Instalirajte VirtualBox:

apt install virtualbox-5.2

Pošto se završi instalacioni postupak, možete izvršiti prvo pokretanje i preko terminala komandom: virtualbox

https://www.virtualbox.org/