2. 10. 2017.

Kako instalirati Redis na Debian 9
Redis je još jedan kvalitetan produkt otvorenog koda, a više o njemu i njegovim mogućnostima može se pročitati na oficijalnim stanicama. Uputstvo koje sledi govori o načinu kako se Redis može instalirati na Debian 9, sa kodnim imenom Stretch.

Za početak, potrebno je instalirati nedostajući softver:

apt-get install build-essential tcl

Preuzeti najsvežiji paket sa zvanične strane:

wget http://download.redis.io/releases/redis-stable.tar.gz

Raspakovati preuzeti paket, gde će x.y. oznake zameniti broj aktuelne verzije:

tar xvzf redis-x.y.tar.gz

Prebacite se u Redis folder:

cd redis-x.y/

Izvršavanjem sledeće komande biće obavljena instalacija:

make && make install

Po završenoj instalaciji, da budete sigurni da je sve prošlo dobro, sprovedite test:

make test