16. 4. 2018.

Buster, Bullseye, Bookworm...


Utvrđeni su rokovi za faze zamrzavanja za buduće stabilno izdanje Debian 10, sa kodnim imenom Buster. Kao i kod aktuelnog stabilnog izdanja, sa kodnim imenom Stretch, zamrzavanje će se odvijati u tri dela i to u utvrđenim terminima:

12.01.2019. - završava se prijem novih paketa
12.02.2019. - druga faza zamrzavanja
12.03.2019. - potpuno zamrzavanje

Kao i kod prethodnih izdanja, datum izlaska buduće stabilne verzije neće biti fiksiran, ali se očekuje da to bude sredinom 2019. godine.

Tim koji upravlja Debian izdanjima doneo je odluku da buduća verzije, predviđene na naredne godine, dobiju kodna imena:

Bullseye (Debian 11), planiran za 2021. godinu, i
Bookworm (Debian 12), planiran za 2023. godinu.


https://lists.debian.org/debian-devel-announce/2018/04/msg00006.html