30. 7. 2018.

Ažuriranje: Septor 2018.2Prema planiranim aktivnostima, nakon mesec dana, izvršeno je ažuriranje ISO slike na verziju 2018.2. Izmene u ovom izdanju se odnose na:

- Ažurirani su paketi na verziju Debian 9.5
- Dodate su aplikacije: VeraCrypt - alat za šifrovanje diskova, KSystemLog i skripta bootiso, koja osim što služi za jednostavno i bezbedno prebacivanje ISO slike na USB disk, omogućava i formatiranje istog.
- Podrazumevana šema boja zamenjena je svetlom, pošto je tamna na pojedinim grafičkim karticama imala problematičan prikaz dugmića kod GTK programa. Šema boja Septor-dark je ostala kao opcija.
- Poboljšano je povezivanje sa mobilnim uređajima
- Dodata je aplikacija Image Writer