15. 1. 2019.

Pale Moon и еУправа

Ако је неко помислио да портал еУправа и веб прегледач Бледи Месец немају никакве додирне тачке, прилично се преварио. У светлу промена које су наступиле код главних актера за преглед интернета као што су Firefox и Chromium (Chrome, Vivaldi, Opera), тј. престанку подршке за разне прикључке, неопходно је пронаћи алтернативу за домаће сајтове као што су еУправа, Централни регистар обавезног осигурања итд. Иако се на поменутим веб местима предлаже употреба власничког ОС-а и прегледача, за кориснике слободних система најбољи избор би могао да буде управо Pale Moon, који је задржао подршку за још увек потребне прикључке.
О историјату и резултату на упоредним тестовима Pale Moon веб прегледача, можете детаљно прочитати у архиви Света компјутера, а на матичној страни пројекта можете погледати како да спроведете инсталацију на свој оперативни систем. Ако користите српски интерфејс, фајл са преводом можете пронаћи овде, а екстензију за промену локализације овде. Пре било каквих активности, неопходно је проверити да ли имате инсталиран пакет icedtea-8-plugin. На нашим тестирању, на Debian гранама Stretch и Buster, сви послови су се извршавали без грешке. Ако некоме затреба да изврши одређени задатак преко "живе" сесије и даље је могуће спровести поступак који је описан раније.

Иако је сиромашнији по функцијама које поседује него Pale Moon, вреди напоменути и да је веб прегледач Midori оперативан по истом питању, а њега можете пронаћи у званичним ризницама свих познатијих дистрибуција.

Уколико ваша дистрибуција више не поседује пакет icedtea-8-plugin у својој ризници софтвера, препорука је да га преузмете овде. Потребна два пакета се могу пронаћи у званичним Debian ризницама.