9. 2. 2019.

Ažuriranje: Septor 2019.1

Prema planiranim aktivnostima, izvršeno je ažuriranje ISO slike na verziju 2019.1, a izmene u novom izdanju su sledeće:

   - Tor internet pregledač je instaliran kompletno (8.0.5)
   - Sistem je ažuriran na Debian testing riznice, sa datumom 8. februar

   - Nove verzije dobili su Thunderbird, LibreOffice, Tor, Privoxy, VLC...   
   - Gufw zaštitni zid je podrazumevano aktiviran
   - Podrazumevana Gtk tema je sada Waugtk
   - Zamenjen je vidžet za vremensku prognozu


                                          Septor-2019.1-amd64.iso   (signature)  (md5sum)