22. 5. 2019.

Ažuriranje: Septor 2019.3

Prema planiranim aktivnostima, izvršeno je ažuriranje ISO slike na verziju 2019.3, a izmene u novom izdanju su sledeće:

   - Tor internet pregledač je instaliran kompletno (8.5)
   - Sistem je ažuriran na Debian testing riznice, sa datumom 21. maj

   - Thunderbird je ažuriran na verziju 60.6.1-1
   - Libreoffice na 6.1.5-3
   - Torsocks na 2.3.0-2
   - Bootiso na 3.2.2
   - Youtube-dl na 2019.04.24
   - Novi softver: Eqonomize
   
  
               

                                          Septor-2019.3-amd64.iso   (signature)  (md5sum)