9. 8. 2019.

ISO Image Writer

Prilikom obrade teme o pripremi instalacionih medija, pomenute su i poznatije aplikacije za tu namenu, pa će ovo biti još jedan dodatak istoj oblasti. Radi se o aplikaciji ISO Image Writer čije je održavanje preuzeo KDE razvojni tim, preuzimajući razvoj od ranije poznatog programa Rosa Image Writer. Za neupućene, alatka služi za jednostavno prebacivanje ISO slike na USB disk ili SD karticu, da bi se izvršila instalacija odabrane distribucije. Ako je potrebno izvršiti formatiranje USB uređaja, ta radnja će biti sprovedena pre "narezivanja".

U riznicama distribucije Neon mogu se pronaći stabilni i testing paketi sa ovom korisnom aplikacijom, a kako je nedavno najavljeno, i korisnici koji imaju Windows na računaru, uskoro će moći da isprobaju ISO Image Writer. Program se u radu pokazao kao pouzdan i efikasan za predviđenu namenu, bez neočekivanih padova ili nestabilnosti. Upotreba ove alatke je vrlo jednostavna i kao što se vidi na slikama, potrebno je samo pronaći putanju do ISO fajla, u prvom polju. Verzija aplikacije koja je kompatibilna sa izdanjem Debian Buster može se preuzeti sa pratećeg linka:
                         
ISO-Image-Writer_amd64.deb
https://community.kde.org/ISOImageWriter
https://download.kde.org/unstable/isoimagewriter