12. 2. 2020.

Ažuriranje: Septor 2020.1Prema planiranim aktivnostima, izvršeno je ažuriranje ISO slike na verziju 2020.1, a izmene u novom izdanju su sledeće:

   - Tor internet pregledač je instaliran kompletno (9.0.5)
   - Sistem je ažuriran na Debian Buster riznice, sa datumom 11. februar

   - Linux Kernel 5.4
   - Thunderbird je ažuriran na verziju 68.4.1
   - Novi softver: kup-backup
   

   
  
               

                                          Septor-2020.1-amd64.iso   (signature)  (md5sum)