8. 4. 2020.

Ažuriranje: Septor 2020.2Prema planiranim aktivnostima, izvršeno je ažuriranje ISO slike na verziju 2020.2, a izmene u novom izdanju su sledeće:

   - Tor internet pregledač je instaliran kompletno (9.0.8)
   - Sistem je ažuriran na Debian Buster riznice, sa datumom 7. februar

   - Linux kernel 5.4.13
   - Thunderbird je ažuriran na verziju 68.4.1-1
   - Bluez na 5.50-1.2
   - Youtube-dl na 2020.03.24
   

   
  
               

                                          Septor-2020.2-amd64.iso   (signature)  (md5sum)