21. 10. 2020.

Ažuriranje: Septor 2020.5Prema planiranim aktivnostima, izvršeno je ažuriranje ISO slike na verziju 2020.5, a izmene u novom izdanju su sledeće:

   - Tor internet pregledač je instaliran kompletno (10.0.2)
   - Sistem je ažuriran na Debian Buster riznice, sa datumom 21. oktobar

   - Linux kernel 5.9.0-1
   - Thunderbird je ažuriran na verziju 78.3.1-2
   - Tor na 0.4.4.5
   - Youtube-dl na 2020.09.20
   

   
  
               

                                          Septor-2020.5-amd64.iso   (signature)  (md5sum)