1. 5. 2015.

Dostupan je LiBRE! 35
Dostupno je za preuzimanje novo izdanje časopisa LiBRE! pod rednim brojem 35. Sadržaj ovog broja, pored redovne rubrike LiBRE! vesti, donosi sledeće teme:
Predstavljamo
FreeCAD
Kako da…?
Uvod u programski jezik C (11. deo)
Vagrant (2. deo)
Oslobađanje
Razvoj slobodnog softvera
Slobodni profesionalac
Vaš posao, open-sors posao (3. deo): Gugl – Savršena reklamna agencija
Ansibl
Internet mreže i komunikacije
Šifrovani čet (2. deo) – Niltok
Sam svoj majstor
Bootstrap – prvi koraci
Hardver
BagleBone Black Rev C: Vodič od prvog dana (6. deo) – Biglbon Blek као Tor egzit