23. 5. 2015.

Parsix GNU/Linux 7.5Alan Baghumian objavio je dostupnost za preuzimanje nove verzije Parsix GNU/Linux sa brojčanom oznakom 7.5 i kodnim imenom Rinaldo. Poznato je da se radi o distribuciji koja je zasnovana na Debianu i GNOMU, i da dolazi u vidu live DVD-a. Svi paketi u ovoj verziji su preuzeti iz Debian testing riznica, a u upotrebi su i sopstvena Parsix skladišta sa softverom. Glavne odlike kernela i paketa izgledaju ovako:
  • GNOME Shell 3.14.4
  • Kernel 3.14.41
  • Systemd
  • Iceweasel 37.0.2
  • Chromium 37.0
  • Empathy 3.12.8
  • LibreOffice 4.3.3
  • GIMP 2.8.2
  • VirtualBox 4.3.18

Za preuzimanje su dostupne 32-bitna i 64-bitna ISO slika sa veličinom nešto iznad 1 GB. Može vam biti korisna dokumentacija sa Wiki strana, kao i forum za podršku. Ostali detalji u vezi najnovijeg izdanja, mogu se pogledati ovde.

Matična strana: http://www.parsix.org/wiki/WikiStart