1. 1. 2016.

Dostupan je LiBRE! 41Dostupno je za preuzimanje novo izdanje časopisa LiBRE! pod rednim brojem 41. Sadržaj ovog broja, pored redovne rubrike LiBRE! vesti, donosi sledeće teme:

Puls slobode
Mejker NS pokret
Sastanak Beogradskog udruženja korisnika linuksa
Predstavljamo
Fedora 23 – još u tranziciji
Gnubif
Kako da…?
Numerička obrada podataka i simulacije (2. deo)
Lociranje i praćenje računara u slučaju krađe
Internet, mreže i komunikacije
Šifrovani čet (6. deo) – Žici
Izbor softvera za telekomunikaciju