28. 4. 2016.

Izmenjeni UUID za swap

Ako imate više Linuks operativnih sistema na svom računaru, postoji realna mogućnost da vam poslednja instalacija formatira swap particiju i promeni njen UUID. Radi se o skraćenici koja potiče od Universal Unique Identifier, a to je identifikacioni kod koji ima svaki uređaj za skladištenje podataka na vašem računaru. Ako se dogodi promena koda, podizanje operativnog sistema koji ne prepoznaje "novi" UUID će potrajati nešto duže, pa treba napraviti korekciju u odgovarajućem konfiguracionom fajlu.

Za početak, kao root, u terminal treba uneti komandu:  blkid
Pojaviće se ispis kao na pratećoj slici, a bitna je linija koja se odnosi na swap particiju.


UUID kod koji se vidi je ispravan i postavljen je prilikom poslednje instalacije Linux distribucije. Izmenu treba napraviti, kao root, na distribuciji koja je prethodno instalirana, na tekstualnom fajlu etc/fstab. Kao što se vidi na donjoj slici, označeni UUID kod za swap particiju se ne poklapa i treba izvršiti zamenu sa kodom koji smo dobili upotrebom komande.