27. 2. 2017.

Kako da: Pogrešni praznici u kalendaru


Greška se odnosi na prikazivanje naših praznika u kalendaru koji koristi Plasma 5. Kod prelaska sa KDE 4 na novu veziju napravljena je greška u kodu za pretvaranje datuma, pa se tako praznici ne očitavaju na ispravnim terminima. Bag je ispravljen uzvodno, ali da ne bi čekali da to sporijim putem stigne do korisnika, pregled praznika se odmah može dovesti u ispravno stanje.Potrebno je samo preuzeti ispravljeni paket libkf5holidays5, koji odgovara vašoj arhitekturi i instalirati ga preko programa Gdebi ili terminalom, sa komandom: dpkg -i /putanja/do/paketa.deb. Potrebna je odjava i novo prijavljivanje.

Preuzimanje: libkf5holidays5_17.02