1. 3. 2017.

Доступан је ЛиБРЕ! 46
Доступно је за преузимање ново издање часописа ЛиБРЕ! под редним бројем 46. Садржај овог броја, поред редовне рубрике ЛиБРЕ! вести, доноси следеће теме:

Представљамо
Федора 24
Интернет, мреже и комуникације
Крипто-ратови: Некада и сада (2. део)