30. 6. 2017.

Automatsko logovanje (KDE)Ako ste jedini korisnik računara ili vam je iz nekog drugog razloga potrebno automatsko logovanje, pratite sledeći postupak (važi za korisnike KDE grafičkog okruženja).
Otvorite terminal i unesite:
kdesu systemsettings5
Komanda je otvorila Sistemske postavke sa root ovlašćenjem.
Kliknite na Prijavni ekran, pa onda na Pogodnosti.
Označite Automatsko prijavljivanje i ispod odredite korisnika za koga važi automatska prijava.
Ubuduće neće biti potrebno da unosite korisničko ime i lozinku prilikom podizanja sistema.