25. 6. 2017.

Upotreba backports rizniceBackport riznica sadrži svežije pakete koji su poreklom iz testing riznice, a koji se mogu koristiti na stabilnoj verziji.
Preporučuje se korišćenje pojedinih paketa, koji su neophodni korisniku, ali se ne preporučuje korišćenje svih raspoloživih paketa.
Da bi dodali backport riznicu na sadašnju stabilnu (Jessie) verziju, potrebno je u listu izvora dodati sledeću liniju:
deb http://http.debian.net/debian stretch-backports main
Pri redovnom ažuriranju softvera, backport riznica je deaktivirana i da bi se instalirao određeni paket, potrebno je izvršiti sledeću komandu:
apt-get -t stretch-backports install "package"
To se može uraditi i preko Synaptic paket menadžera, pretragom određenog paketa.