10. 12. 2018.

Rosa Image Writer
Prilikom obrade teme o pripremi instalacionih medija, pomenute su i poznatije aplikacije za tu namenu, pa će ovo biti još jedan dodatak istoj oblasti. Radi se o aplikaciji Rosa Image Writer čije je održavanje preuzeo KDE razvojni tim i sada je moguće preuzeti izvorni kod programa pod sličnim imenom. Za neupućene, alatka služi za jednostavno prebacivanje ISO slike na USB disk, da bi se izvršila instalacija odabrane distribucije. Ako je potrebno izvršiti formatiranje USB uređaja, ta radnje će biti sprovedena pre "narezivanja".

U riznici za Serbian Linuks korisnici mogu pronaći .deb pakete za obe arhitekture i instalirati ih na svoj operativni sistem. Aplikacija je testirana na Debian granama Stretch i Buster i projektovani zadatak je izvršavala bez greške.

 Preuzimanje