20. 3. 2019.

Ažuriranje: Septor 2019.2

Prema planiranim aktivnostima, izvršeno je ažuriranje ISO slike na verziju 2019.2, a izmene u novom izdanju su sledeće:

   - Tor internet pregledač je instaliran kompletno (8.0.7)
   - Sistem je ažuriran na Debian testing riznice, sa datumom 19. mart

   - Thunderbird je ažuriran na verziju 60.5.1-1, Tor na 0.3.5.8-1
   - Kgpg je sada na 4:18.08.3-1, Mat na 0.8.1, Bootiso na 3.2.2
   - Onionshare 2.0, Network-manager 1.4.6.2 ...
   
  
               

                                          Septor-2019.2-amd64.iso   (signature)  (md5sum)