24. 4. 2019.

Mega Sync klijent za Linuks


Mega je poznati servis za skladištenje i deljenje fajlova koji ima sasvim dobru podršku za Linuks. Korisnici mogu besplatno napraviti nalog i imati na raspolaganju 50 GB skladišnog prostora. O ostalim detaljima i uslovima korišćenja ovog servisa može se pročitati na početnoj strani projekta. Mega Sync desktop klijent za Linuks je dostupan za preuzimanje za više poznatih distribucija, pa korisnicima ostaje samo da odaberu odgovarajuću aplikaciju. Takođe, klijent za Debian i njegove derivate, može se preuzeti i preko riznice ovdašnje distribucije Serbian LinuksUpravljanje instaliranom aplikacijom je vrlo jednostavno i korisnici ne bi trebalo da imaju bilo kakvih nejasnoća. Podešavanja su podeljena na pet kartica i na početnoj se mogu videti osnovni podaci i njihove postavke prilikom pokretanja klijenta. Druga kartica prikazuje foldere koji su određeni za sinhornizaciju ra relaciji Mega server - korisnički računar. Na sledećoj kartici Bandwidth može se izvršiti određivanje limita za preuzimanje i otpremanje fajlova. Četvrta kartica Proxy omogućava podešavanja za slučaj da korisnici ne žele direktan pristup preko svoje IP adrese. Na kartici Advanced podešavaju se podrazumevani folderi za preuzimanje i otpremanje, kao i izuzeta imena fajlova i fascikli. 

Klikom na ikonu u sistemskoj kaseti, moguće je otvoriti i prozor za menadžer transfera koji će grafički prikazati trenutna preuzimanja i otpremanja, prenose na čekanju, kao i završene i kompletirane poslove. Pritiskom na dugme Pause/Resume može se napraviti pauza ili nastaviti trenutno aktivni transfer.