23. 10. 2019.

Ažuriranje: Septor 2019.6


Prema planiranim aktivnostima, izvršeno je ažuriranje ISO slike na verziju 2019.6, a izmene u novom izdanju su sledeće:

   - Tor internet pregledač je instaliran kompletno (9.0)
   - Sistem je ažuriran na Debian Buster riznice, sa datumom 22. oktobar

   - Thunderbird je ažuriran na verziju 60.9.0.1
   - Onionshare na 2.2
   - openjdk-11-jre na 11.0.5
   - firmware na 20190114-2
   - youtube-dl na 2019.10.16
   

   
  
               

                                          Septor-2019.6-amd64.iso   (signature)  (md5sum)