3. 6. 2020.

Ažuriranje: Septor 2020.3Prema planiranim aktivnostima, izvršeno je ažuriranje ISO slike na verziju 2020.3, a izmene u novom izdanju su sledeće:

   - Tor internet pregledač je instaliran kompletno (9.5)
   - Sistem je ažuriran na Debian Buster riznice, sa datumom 2. jun

   - Linux kernel 5.4.19
   - Thunderbird je ažuriran na verziju 68.8.0-1
   - Vlc na 3.0.10
   - Youtube-dl na 2020.05.29
   - Instalirani dodaci: Ublock (Tor pregledač) i Enigmail (Thunderbird) 

   
  
               

                                          Septor-2020.3-amd64.iso   (signature)  (md5sum)