23. 6. 2020.

KOrganizer

KOrganizer jpredstavlja kalendarsku komponentu zaduženu za planiranje i deo je programa Kontact, integrisanog menadžera ličnih podataka za KDE grafičko okruženje. Omogućava upravljanje događajima i zadacima, korišćenje datiranog alarma, rukovanje podacima, zakazivanje grupa, uvoz i izvoz kalendarskih fajlova i još mnogo toga. Poseduje mogućnost saradnje sa raznim kalendarskim uslugama kao što su NextCloud, Kolab, Google Calendar itd. KOrganizer podržava dva najvažnija standarda za čuvanje i razmenu podatak ovog tipa, vCalendar i ICalendar.

Pored navedenog, karakteristike koje poseduje KOrganizer su i podrška za više kalendara i todo lista, odabir načina skladištenja, prilozi za planirane događaje, brzi unosi podataka, podrška za štampanje, funkcija poništi i ponovi, kao i todo integracija sa prikazom dnevnog reda. Kada se prvi put pokrene KOrganizer, dobiće se prazan kalendar kao na prvoj slici. Ono što je potrebno savladati, odnosi se na kreiranje kategorije određenom bojom, kao i način kreiranja kalendara i rasporeda.


KOrganizer se može koristiti u više režima, kao pun prikaz, sa posebnim kalendarima ili sa pregledom dnevnog reda. Ako se koristi pun prikaz, na korisničkom kalendaru se unose i poslovni i privatni planovi koji se razdvajaju bojama. Kada se koristi režim posebnih kalendara, onda se razdvajaju razni zadaci po rasporedu koji je korisnik zamislio, npr. poslovni kalendar, privatni, volonterski itd. Agenda prikaz obično donosi 24-časovni detaljni raspored obaveza i prikazuje pregled samo za nerednu sedmicu. Svi planovi i rasporedi koje je korisnik zabeležio po bilo kom osnovu, mogu se sinhronizovati sa digitalnim satom u sistemskom panelu pa se jednim klikom mogu prikazati planirani događaji za danas ili neki drugi odabrani datum u kalendaru.

https://userbase.kde.org/KOrganizer