26. 8. 2020.

Ažuriranje: Septor 2020.4Prema planiranim aktivnostima, izvršeno je ažuriranje ISO slike na verziju 2020.4, a izmene u novom izdanju su sledeće:

   - Tor internet pregledač je instaliran kompletno (9.5.4)
   - Sistem je ažuriran na Debian Buster riznice, sa datumom 25. avgust

   - Linux kernel 5.7.10
   - Thunderbird je ažuriran na verziju 68.11.0-1
   - Vlc na 3.0.11
   - Ffmpg na 4.1.6.1
   - Youtube-dl na 2020.07.28
   

   
  
               

                                          Septor-2020.4-amd64.iso   (signature)  (md5sum)