4. 9. 2020.

Turtl - sigurna kuća za vaše podatke
Ne prođe dan, a da ne čujemo vest o tome kako su lični podaci određenog broja korisnika kompromitovani ili zloupotrebljeni. Ako usvojimo dobre procedure i kvalitetne lozinke – štitimo se samo delimično. Onog momenta kada naše podatke pohranimo na nečiji server, nalazimo se u rukama njihovih (ne)sposobnih administratora. Kako sintagma „nemam šta da krijem” ne pije vodu, potrebno je uvesti dodatni nivo zaštite tamo gde je to bitno. Kriptovanje podataka je dobar način zaštite, a kombinovanjem ove metode sa slobodnim softverom možemo i na online servisima podići stepen zaštite na viši nivo.

Turtl, bez e, jeste aplikacija za beleške koja akcenat stavlja na sigurnost i deljenje sadržaja. Ipak, krenimo redom. Ukoliko se nekim slučajem ovaj program ne nalazi na repozitorijumima vaše distribucije, možete ga preuzeti sa zvanične strane projekta, pri čemu su podržane sve vodeće platforme. Pri prvom pokretanju potrebno je definisati korisničko ime i šifru, što će ujedno predstavljati i ključeve za kriptovanje sadržaja. Jasno je istaknuto da ne postoji opcija za vraćanje zaboravljene šifre, pa budite oprezni kako ne bi došli u situaciju da ne možete da pristupite sopstvenim podacima. Nakon što završite proces prijavljivanja, otvara se radni prozor aplikacije sa dve jasne celine.

Gornji deo radnog prozora u prvom redu sadrži prečice do podešavanja i pretrage, dok se u redu ispod nalaze tri opcije koje menjaju izgled radne površine. Prva od njih nosi naziv All notes i prikazuje sve beleške koje su napravljene ovim programom. Pod imenom Boards nalaze se kategorije u koje možemo da smeštamo napravljene beleške i možemo ih dodavati i brisati po želji. Treća opcija ima naziv Sharing i jasno je da služi za deljenje sadržaja sa drugim korisnicima. Ovo deljenje je moguće samo između korisnika programa Turtl, i to ukoliko prihvate generisanu pozivnicu koja zahteva unos e-mail adrese. Ovde možete pratiti status poslatih i primljenih zahteva.

Što se samih beleški tiče, moguće je dodavati nekoliko različitih tipova kao što su šifre, datoteke, slike, linkovi i tekst. Svaki tip će pokrenuti prozor u koji se unosi sadržaj i odgovarajući podaci, u skladu sa definisanim tipom, a ovde je moguće dodeliti i željenu kategoriju. Treba napomenuti da Turtl podržava minimalna formatiranja unetog teksta, što je za ovu vrstu programa sasvim dovoljno. Napravljene beleške automatski se slažu na radnu površinu, a kada ih bude previše možete koristiti pregled kategorija kako bi prikazali samo određene beleške ili pretragu.