10. 8. 2021.

Ažuriranje: Septor 2021.4

 

Prema planiranim aktivnostima, izvršeno je ažuriranje ISO slike na verziju 2021.4, a izmene u novom izdanju su sledeće:

- Sistem je ažuriran na Debian Bullseye riznice, sa datumom 10. avgust
- Linux kernel 5.10.46
- Tor pregledač ažuriran na 10.5.4
Thunderbird na 78.12.0-1
- apt na 2.2.4
tor na 0.4.5.9-1
- mat2 na 0.12.1-2
- VLC na 3.0.16-1  
               

                          Septor-2021.4-amd64.iso   (signature)  (md5sum)