13. 11. 2021.

Ažuriranje: Septor 2021.5

 

Prema planiranim aktivnostima, izvršeno je ažuriranje ISO slike na verziju 2021.5, a izmene u novom izdanju su sledeće:

- Sistem je ažuriran na Debian Bullseye riznice, sa datumom 12. novembar
- Linux kernel 5.10.0.9
- Tor pregledač ažuriran na 11.0
Thunderbird na 78.14.0-1
tor na 0.4.5.10-1  
               

                          Septor-2021.5-amd64.iso   (signature)  (md5sum)