17. 11. 2013.

Novosti Debian projekta - 13.11.13

Iz ovog najnovijeg izdanja Novosti Debian projekta, može se izdvojiti kao najvažnije:

DPL -  mesečni izveštaj 

Lucas Nussbaum, aktuelni vođa projekta, objavio je svoj redovni mesečni izveštaj. Kao najvažnije, izdvajaju se: učešće Debiana u programu Outreach za žene, praćenje aktivnosti oko init sistema i diskusija oko korišćenja CDN-a. Takođe, sada je manpages.debian.net postao zvanični manpages.debian.org.

Novi servis - bootstrap.debian.net

Johannes Schaurer objavio je dostupnost novog servisa na adresi bootstrap.debian.net koji predstavlja skup korisnih informacija o izvornim paketima koji trebaju da se promene.

Mips64el port spreman za upotrebu

YunQiang Su je objavio da je posle više od godinu dana rada mips64el port u prilično dobrom stanju sa 7600 izgrađenih paketa. Biće omogućen pristup svima koji žele da doprinose ovoj arhitekturi.

Kraj donacija za Debian Outreach program za žene

Prema projektovanom planu, 14. novembar je određen kao poslednji dan za učešće u finansiranju ovogodišnjeg Debianovog Outreach programa za žene.

Ostale vesti

Charles Plessy objavio je realizaciju Debian Policy u verziji 3.9.5.0  U toku je održavanje Mini-DebConf-a koji se ove godine održava u Kembridžu/UK.

http://lists.debian.org/debian-news/2013/msg00026.html