18. 9. 2014.

Osmo kao lični organizatorOsmo je vrlo upotrebljiv lični organizator, koji uključuje kalendar, menadžer zadataka, adresar sa kontaktima, kao i vođenje dnevnih beležaka. Program je dizajniran sa ciljem da bude mali, brz i jedostavan alat za upravljanje ličnim podacima i planovima. Sa tehničke strane, Osmo je GTK zasnovana aplikacija koja koristi običnu XML bazu za čuvanje svih ličnih podataka.

Kao što se vidi na slici, izgled samog programa deluje prilično jednostavan za upotrebu. Radni prostor je podeljen na četiri kartice: kalendar, zadaci, kontakti i napomene. Prva kartica "Kalendar" donosi prikaz kalendara za tekući mesec, a postoji mogućnost prikaza prethodnog i sledećeg meseca. Tu je i dobra opcija za razne kalkulacije sa datumima. Preko kartice "Zadaci" upravlja se zadacima koje korisnik definiše, a moguća su podešavanja većeg broja opcija.

Kartica "Kontakti" služi za vođenje evidencije kontakata i omogućava unošenje većeg broja parametara za određeni kontakt. Omogućena je i pretraga kontakata, kao i uvoz i izvoz liste sa kontaktima. Dostupna je opcija pretrage po datumu rođenja, kao i mogućnost lociranja adrese na mapi. Poslednja kartica "Napomene" služi za unošenje dnevnih napomena koje se mogu podeliti u kategorije. Prilikom dodavanja nove napomene, korisniku će biti ponuđena mogućnost zaštite sa lozinkom.

Za instalaciju ovog upotrebljivog programa, biće dovoljno da ga potražite u vašem menadžeru paketa, pošto je dostupan u velikoj većini distribucija. Za više informacija i još nekoliko snimaka ekrana, možete pogledati matičnu stranu projekta. Osmo je potpuno preveden na srpski jezik i naći će svoje mesto u narednom izdanju Serbian 2015 (OpenBox).