22. 9. 2014.

XarchiverXarchiver je još je­dan od mno­gih prilično do­brih pro­gra­ma za rad sa ar­hi­va­ma ko­ji se mo­gu pro­naći na trži­štu sličnih alata. Po­drža­va kre­ira­nje i ras­pa­ki­va­nje ar­hi­va u svim uobičaje­nim i ne­kim ma­nje po­zna­tim for­ma­ti­ma. Distribuira se kao deo Xfce grafičkog okruženja, ali i  kao samostalna aplikacija koja se može koristiti u svim ostalim desktop okruženjima, kao i poznatim menadžerima prozora. Što se tiče grafičkog izgleda, može se primetiti sličnost sa aplikacijom File Roller koja dolazi integrisana sa Gnome grafičkim okruženjem.

Podrazumevano, podržava arhive tar, gzip, 7-zip, bzip2, lzma, arj, lha, rar, lzop i zip, a pored toga može raspakivati deb i rpm binarne fajlove. Program može automatski detektovati ako su rar, zip i arj arhive zaštićene lozinkom, ali i pruža mogućnosti za zaštitu šifrom za fajlove sa ekstenzijom 7-zip, rar, arj i zip. Xarchiver podržava radnje kao što su kopiraj, iseci, nalepi i preimenuj sa više vrsta arhiva. Sve vrste radnji izvode se u jednostavnom grafičkom sučelju koje poseduje mogućnost upotrebe kartica zbog veće operativnosti.
Kao što je napisao Giuseppe Torelli, autor projekta, njegova namera je bila da kreira jednostavan grafički interfejs koji će raditi na svim okruženjima i koji za svoje funkcije neće koristiti API, već komandnu liniju. Prema zvaničnom sajtu, poslednja stabilna verzija ovog arhivera  je 0.5.3 i ona je realizovana u februaru tekuće godine.

Kao zaključak, bilo da ste korisnik Xfce desktop okruženja ili nečega laganijeg kao što je LXDE, OpenBox ili Fluxbox, Xarchiver je sasvim pouzdan alat za izvođenje svih operacija koje vam mogu zatrebati kada su u pitanju razni tipovi arhiva.

Matična strana projekta: http://xarchiver.sourceforge.net/