16. 10. 2014.

EvinceEvince je program otvorenog koda čija je osnovna namena pregled raznih vrsta dokumenata u Gnome okruženju. Prilikom stvaranja ove aplikacije, programeri su imali cilj da zamene razne slične programe koje postoje u Gnome projektu (gPDF, GGV i Xpdr), sa jednom intuitivnom i jednostavnom aplikacijom koja efikasno obavlja posao za koji je namenjena. Evince podržava širok spektar formata, a međi njima su: PDF, PostScript, DJVU, DVI, multi-page TIFF, XPS i SyncTex.

Sam razvoj programa započeo je kao fork aplikacije GPdf čiji su održavaoci smatrali da je težak za održavanje. Iako zamišljen kao jednostavna aplikacija, Evince dolazi sa ugrađenom pretragom, pratećim sličicama u bočnom baru i funkcijom indeksiranja stranica. Iako se program distriburira sa Gnome desktop okruženjem, može se lako instalirati na bilo koje drugo okruženje, a odgovara i uz sasvim lagane menadžere prozora kao što je npr.: OpenBox.Evince može prikazati dve strane u isto vreme, levo i desno, a ponuđen je pregled preko celog ekrana, kao i opcija slajd šou prikaza. Program omogućava selekciju teksta i dozvoljava korisnicima da istaknu i kopiraju tekst iz dokumenta napravljenom od skeniranih slika, pod uslovom da PDF sadrži OCR podatke. Evince poseduje funkciju dodavanja markera, a i mogućnost da vidite fontove koji se koriste u trenutnom dokumentu. Ovde može da se vidi spisak svih podržanih formata za Evince, a ovde se nalaze odgovori na najćešće postavljana pitanja. 

Matična strana projekta: https://wiki.gnome.org/Apps/Evince