25. 12. 2014.

Brasero

Brasero je jednostavan program za kreiranje CD i DVD diskova sa podacima, snimanje audio/video diskova ili narezivanje ISO slika. Radi se o jednoj od najpopularnijih aplikacija za rezanje diskova na GNU/Linuxu, a najviše među onima koji koriste Gnome grafičko okruženje. Program poseduje vrlo jednostavno sučelje kroz koje se može obaviti više radnih zadataka: kreiranje zvučnog i video diska, kreiranje projekta sa podacima, umnožavanje diskova, kao i narezivanje postojećih odraza na CD/DVD. Fajlovi i fascikle se mogu lako dodavati prevlačenjem preko fajl menadžera ili preko trake alata, koristeći opciju Dodaj datoteke u projekat. Program poseduje i dobru opciju koja se dobija pritiskom na taster F7, jer se tada sa desne strane pojavljuje bočna traka za manipulaciju fajlovima.Brasero je pre svega jednostavan program koji bi svojim konzumentima trebao da obezbedi udoban i lak rad sa optičkim medijima. Programeri su uspešno ostvarili svoj cilj u nameri da aplikaciju učine prihvatljivom i za potpune početnike. Pored navedenih funkcija, Brasero može da izvrši automatsko filtriranje oštećenih fajlova i onih koji nisu u skladu sa Joliet standardom. Program omogućava proveru snimljenog sadržaja, a poseduje i podršku za multisesiju, kao i jednostavan editor omota za diskove. Omogućeno je čuvanje projekta za kasnije narezivanje, a postoji i mogućnost brisanja CD/DVD diskova.

Aktuelna verzija u razvoju ovog programa nosi brojčanu oznaku 3.12, a ovde se može pročitati nešto više o promenama u poslednjem izdanju. Brasero je dostupan za upotrebu na većem broju jezika, među kojima je i srpski.

Matična strana projekta: https://wiki.gnome.org/Apps/Brasero