17. 12. 2014.

GwenviewVećina programa koji su namenjeni za pregled slika, a koje srećemo u raznim Linux distribucijama, zasnovani su na GTK biblitekama, dok pred KDE korisnicima stoji znatno manji izbor. Kao podrazumevani pregledač uz KDE grafičko okruženje, već dugi niz godina nam stiže aplikacija Gwenview. Pored toga što korisnicima omogućava jednostavnu manipulaciju sa fotografijama, ovaj program poseduje mogućnost da izvrši osnovne izmene kao što su opsecanje, promena veličine i popravka crvenih očiju. Funkcionalnost se može još proširiti instalacijom dodatka kipi, koji ovom programu dodaje čitav set raznih opcija koje mogu biti korisne u svakodnevnoj upotrebi.


Gwenview poseduje sučelje koje se sastoji iz tri dela: bočni panel, traka sa smanjenim sličicama i glavni deo za prikaz aktuelne fotografije. Traka sa sličicama se može premestiti u vertikalni položaj, a omogućeno je i njeno trenutno isključivanje. Opciju nevidljivosti može da koristi i levi, bočni panel koji svoje funkcije izvršava preko tri kartice: fascikle, podaci i radnje. Preko kartice Fascikle, omogućava se pregled stabla fascikli i particija na vašem računaru i njihova manipulacija. Kartica Podaci korisnicima pruža na uvid dostupne metapodatke o slici, kao što su: ime, veličina, vreme, dimenzije, komentar, exif itd. Preko kartice Radnje dostupne su osnovne opcije za promenu veličine, opsecanje, promenu položaja, preimenovanje, kopiranje, premeštanje, brisanje itd.

Kod pokretanja, Gwenview može da se koristi u režimu prikaza ili pregleda. a takođe postoji i opcija početne stranice. U tom slučaju, na glavnom delu ćemo videti istoriju najćešće korišćenih fotografija, linkove ka ličnoj fascikli, drugim particijama i smeću. U režimu pregleda, omogućen je jednostavan način za navigaciju kroz sadržaje fascikli, slično kao kod fajl menadžera Dolphin. Navedite kursor na sliku i dobićete mogućnost rotacije i prikaza u punom ekranu. U režimu prikaza, Gwenview se ponaša kao i većina sličnih aplikacija koje su namenjene za pregled slika. U srednjem delu vidimo odabranu sliku, a tasterima M i T određujemo hoće li biti vidljivi bočni panel i traka sličica.

Korisnici kojima nisu dovoljne funkcije kojima raspolaže Gwenview, imaju mogućnost da prošire spektar njegove upotrebljivosti, Potrebno je samo da u svom menadžeru paketa pronađu i instaliraju kipi-plugins, koji je dostupan u svim poznatim distribucijama.  U traci menija, pod stavkom priključci, pojaviće se brojne opcije koje višestruko uvećavaju osnovne funkcije koje Gwenview podrazumevano poseduje. Kao najvažnije, mogu da se napomenu: asistent štampe, napredni slajdšou, izmena metapodataka, kreiranje kalendara i paketna obrada. Omogućen je izvoz materijala na dvadesetak najpoznatijih servisa, dok se opcija uvoza podrazumeva za udaljeni računar, skener, servis Picasa i društvenu mrežu Facebook.