21. 12. 2014.

Kako nadograditi Debian (Wheezy - Jessie)?

Pošto se bliži dan kada će sadašnje razvojno izdanje, sa kodnim imenom Jessie, postati stabilna verzija, možda je vreme da se razmisli o nadogradnji operativnog sistema. Potrebno je dosadašnje riznice zameniti sa onim koji važe za trenutnu testing verziju, a to treba uraditi preko tekst editora. 

Ako imate instaliran Gnom i Gedit komanda je:
gksu gedit /etc/apt/sources.list

Ako ste na KDE-u:
kdesu kate /etc/apt/sources.list

To može da se sprovede i iz terminala:
su
nano /etc/apt/sources.list

Riznice za Wheezy:
deb http://http.us.debian.org/debian/ wheezy main contrib non-free
deb-src http://http.us.debian.org/debian/ wheezy main contrib non-free

deb http://security.debian.org/ wheezy/updates main contrib non-free
deb-src http://security.debian.org/ wheezy/updates main contrib non-free

Treba zameniti riznicama za Jessie:
deb http://http.us.debian.org/debian/ jessie main contrib non-free
deb-src http://http.us.debian.org/debian/ jessie main contrib non-free

deb http://security.debian.org/ jessie/updates main contrib non-free
deb-src http://security.debian.org/ jessie/updates main contrib non-free

Onda slede komande:
apt-get update 
apt-get dist-upgrade

Ako se pojavi nekakva manja greška, uraditi:
apt-get -f install
Onda ponovo komanda:
apt-get dist-upgrade

Posle toga, sve bi trebalo da radi dobro. Možete da pogledate i zvaničnu dokumentaciju.