7. 3. 2015.

Debian Jessie: Stanje bagova - 10

Na Ričardovom blogu dostupni su sveži podaci o trenutnom stanju kada su u pitanju bagovi u aktuelnom razvojnom izdanju Debiana, sa kodnim imenom Jessie. Prema predlogu prvog čoveka Debian projekta, u izveštajima se evidentiraju i tkz. ključni paketi. U ukupnom zbiru broj bagova iznosi 1068, a od toga se ključnim paketima smatra 159. Za nas je interesantan drugi broj, tj. onaj broj koji treba da postane nula pre konačne objave novog izdanja, a on u ovom trenutku iznosi 112 (ključni paketi - 84). Ovaj broj je podeljen u dve veće kategorije:

Bagovi koji se javljaju u Jessie i unstable: 82 (ključni paketi - 60). Od ovog broja, 14 (ključni paketi - 10 ) su označeni kao zakrpa i potreban je njihov pregled pre otpremanja. 1 (ključni paketi - 0) bag je označen kao da je ispravljen, ali to nije evidentirano zbog tehničkih problema. 

Kada se primene gornje cifre, ostaje brojka od 67 (ključni paketi - 50) bagova koji se vode kao nerešeni u ovom trenutku i koji čekaju ispravke, pre nego što bi naredna verzija mogla biti objavljena. 

Bagovi koji postoje samo u Jessie: 30 (ključni paketi - 24). Radi se o bagovima koji su popravljeni u unstable riznici, ali još uvek nisu migrirali u testing (Jessie).

Više informacija: Richard Hartmann blog