24. 2. 2016.

Линукс десктоп би имао удео од око 40% кад не би било пиратерисања виндоуса

Ко зна, зна... Debian really runs everywhere: linuxmasterraceИстраживање Универзитета у Ослу је доказало везу између софтверске пиратерије и прихватања линукс система.

Нека истраживања откривају само оно што је очигледно или до чега се може доћи здравим разумом. Тако и споменуто истраживање и студија аутора Арне Рогде Грамштада и издавача Универзитет у Ослу, објављена под насловом "Софтверска пиратерија и адопција линукса" (Software Piracy and Linux Adoption), показује да можда постоји веза између стопе софтверске пиратерије и усвајања, прихватања линукс система.

Ретроспективно, оваква информација заиста изгледа као нешто очигледно, али управо зато се и спроводе одговарајућа истраживања - да бисмо могли да здраворазумско закључивање потврдимо подацима. Али, ипак је потребно више од једног истраживања да би се доказало да узрочна веза и заиста постоји.


Ћирилизовано - комплетан текст