22. 2. 2016.

Novosti Debian projekta - 18.2.16

Iz ovog najnovijeg izdanja Novosti Debian projekta, može se izdvojiti kao najvažnije:

  • Projekat Debian objavio treću nadogradnju svog stabilnog Jessie izdanja
  • Enrico Zini je najavio čišćenje na debtags.debian.org
  • Debian tim priprema veb sajt posvećen tragično nastradalom osnivaču projekta
  • Tails instaler se sada nalazi u Debian riznicama
  • Neil McGovern je pisao o stanju ZFS na Debianu
  • Brazilska zajednica poziva učesnike na MiniDebConf Cutriba 2016, u terminu 5-6 mart

O svemu opširnije:

https://www.debian.org/News/weekly/2016/01/