16.05.2016.

KDE Partition Manager
Kao što znate, često spominjemo alatke iz KDE kolekcije softvera, a ovog puta ćemo se pozabaviti programom koji svakome od nas nekada zatreba. Bilo da je potrebno napraviti novu tabelu sa particijama na hard-disku ili menjati postojeće particije, brže i lakše je to uraditi kroz neku alatku koji ima grafički interfejs. Iako na ovom području suvereno vlada GParted, ako koristite KDE ili jednostavno volite Qt programe, tu je i KDE Partition Manager.

Ovaj program nikada nije bio popularan kao gore pomenuta GTK alternativa, razlozi za to su što je ipak malo mlađi, a i njegov razvoj nije baš išao kako treba i po planu. Između 2010. i 2014 godine nije izašla nijedna stabilna verzija. Nakon smrti originalnog autora aprila 2014. godine, projekat je preuzeo drugi programer i od tada se njegov razvoj ubrzava i program ponovo ulazi u repozitorijume popularnih distribucija. Trenutna aktuelna i stabilna verzija je 1.2.1, a u alfa stadijumu je 2.0 verzija, koja će biti sledeća stabilna.


Nakon instalacije i pokretanja sa root ovlašćenjima, vidimo ekran podeljen na tri dela, dok je moguće uključiti još dodatna dva. Aktivni su pregled diskova, pregled particija označenog diska i u dnu spisak operacija za izvođenje. Pored njih je moguće uključiti i deo sa informacijama i log output. U vrhu pregleda particija imamo i njihov grafički prikaz radi lakšeg snalaženja. Manipulisanje particijama je moguće desnim klikom bilo na grafički prikaz, bilo na spisak ispod. Tu su opcije kao što su kopiranje, brisanje, premeštanje, promena veličine, promena mesta montiranja, kreiranje novih particija unutar postojeće, backup i restore.