20. 7. 2017.

LibreOffice kancelarijski paket


LibreOffice je slobodan kancelarijski paket koga razvija Dokument Fondacija. Nastao je iz OpenOffice kancelarijskog paketa tokom 2010. U paketu se nalaze tekst procesor, program za tablične proračune, grafički editor, kreator prezentacija, baza podataka i pisac matematičkih formula. Dizajniran je tako da bude kompatibilan sa vodećim kancelarijskim paketom MS Office, mada neke karakteristike ovog paketa nisu podržane.
Komponente:
-Writer ili Pisac je procesor teksta po funkcionalnosti vrlo sličan MS Word-u ili. WordPerfect-uPoseduje napredne mogućnosti obrade teksta.
-Calc ili Račun je program za tabelarnu obradu podataka sličan MS Excel-u ili Lotus 1-2-3. Poseduje i mnogo jedinstvenih mogućnosti koje se ne mogu pronaći u drugim tabličnim programima ovog tipa.
-Impress ili Prezantacija je program za izradu prezentacija koji podseća na MS PowerPoint. Prezentacije se mogu izvoziti kao SWF datoteke i tako biti pregledane na bilo kom sistemu na kome postoji instaliran Adobe Flash.
-Draw ili Crtanje je editor za vektorsku grafiku i izradu dijagrama sličan programu MS Visio i po mogućnostima sličan ranim verzijama CorelDRAW-a. Poseduje i mogućnosti za pripremu štampe poput softvera kao što su Scribus i MS Publisher.
-Base ili Baza je program za upravljanje bazama podataka u neku ruku sličan MS Access-u. Omogućava kreiranje i upravljanje bazama podataka, pripremu ekrana i izveštaja koji olakšavaju krajnjim korisnicima pristup do podataka. Interno koristi HSQLDB bazu, ali se može povezivati i sa drugim bazama kao što su: MS JET, ODBC/JDBC, MySQl ili PostgreSQL. Base ne dolazi podrazumevano uz Ubuntu instalaciju i mora se dodatno instalirati ili putem softverskom centra ili komandom:
$ apt-get install libreoffice-base
-Math ili Matematika služi za kreiranje i menjanje matematičkih formula koje se potom mogu koristiti u drugim delovima LibreOffice paketa.
Podržani formati
Podrazumevani format koji koristi LibreOffice je međunardno standardizovani format otvorenog dokumenta (ODF/ISO26300) dok može raditi i sa mnogim drugim popularnim formatima. Podržani formati uključuju i one koje koristi MS Office (uključujući i Office Open XML specifikaciju koja se koristi u MS Office verzijama 2007 i 2010), zatim Rich Text File format (RTF), kao i OpenOffice.org XML format. LibreOffice poseduje i VBA makro podršku. Moguće je uvoziti MS Works i Lotus Word Pro dokumenta, dok DRAW može uz punu podršku otvarati SVG, EMF i VSD datoteke. Svi dokumenti mogu se izvoziti u PDF formatu.
Izvor: Ubuntu-rs wiki