3. 11. 2018.

dmMediaConverter
dmMediaConverter je još jedno od upotrebljivih grafičkih sučelja za FFmpeg. Pored funkcija koje imaju Handbrake ili WinFF, poseduje mogućnost izvršenja još nekih korisnih zadataka kada se radi o obradi video materijala. Glavne funkcije ove korisne alatke su:

- kopiranje za audio, video i titlove
- konverzija za audio i video u različite formate
- dodavanje više različitih formata u jedan fajl
- spajanje fajlova sa istim svojstvima
- spajanje fajlova sa različitim kodecima i rezolucijama u jedan fajl
- deljenje fajlova po vremenu, bez promene kodiranja
- opsecanje fajlova po vremenu, bez promene kodiranja
- grupno konvertovanje fajlova

Pored navedenog, moguće je istovremeno obavljati određene poslove, kao i vršiti razna podešavanja kada se radi o fotografijama. Takođe, može se na jednostavan način video fajlu dodati logo ili vodeni znak. Aktuelna verzija nosi brojčanu oznaku 2.1.0 i dostupna je za preuzimanje za distribucije koje koriste .deb i .rpm pakete. Ovde se mogu pogledati uputstva i video primeri za nekoliko operacija koje se najčešće koriste.